Minimalism - Ít là đẹp, phong cách nghệ thuật đương đại theo xu hướng tối giản các yếu tố không cần thiết với tiêu chí “Ít là đẹp” (less is more). Xem tiếp: http://www.noithatdep.net/minimalism.html